LOKALSTÄDNING

…AV ALLA MÖJLIGA TÄNKBARA YTOR

Städning lämplig för affärs- och nöjeslokaler, idrottshallar, lager, garage, kvartersgårdar och liknande gemensamma utrymmen. Dagligen, veckovis eller efter behov, vi ser till att dina lokaler alltid är redo för ny användning.

Beroende på specifikt användningsområde och nyttjande schemalägger vi lokalvården på tider som är lämpliga för dig, oavsett tid på dygnet.

I lokalvård ingår vanligtvis;
• Dammsugning
• Skurning eller moppning
• Dammtorkning
• Städning av toaletter
• Rengöring av bord, stolar, lister, strömbrytare m.m.
• Tömning av papperskorgar
• Våt eller torr rengörning av mattor

Vid behov används lämpliga maskiner för att komplettera den traditionella lokalvården. Många storstädar istället någon gång per år, vilket inte är god ekonomi.
Korrekt utförd städning ger minskat slitage på både inventarier och inredning.

För bästa resultat planeras alla uppdrag utifrån dina specifika krav och önskemål.

Lokalstädning